Odborné práce

Flochová, Lucie: Jarní lidové zvyky na Rousínovsku. Historie a současnost, magisterská diplomová práce, Filozofická fakulta MU 2012

Krupica, Radim: Osudy živnostníků na Vyškovsku po únoru 1948, bakalářská diplomová práce, Filozofická fakulta MU 2011

Flochová, Lucie: Drobné sakrální památky na katastru města Rousínov, bakalářská práce, Filozofická fakulta MU 2010

Terebieniecová, Eva: Lidová píseň na Rousínovsku a její využití ve školní praxi, diplomová práce, Pedagogická fakulta MU 2010
    Titulní stránka a obsah
    Text diplomové práce
    Přílohy diplomové práce

Toflová, Soňa: Každodenní život v Rousínově a jeho okolí v období Protektorátu Čechy a Morava, diplomová práce, Pedagogická fakulta MU 2009
    Diplomová práce
    Přílohy diplomové práce

Jelínková, Zuzana: Nářeční terminologie truhlářství na Rousínovsku, bakalářská diplomová práce, Filozofická fakulta MU 2008

Koudelková, Hana: Naučná stezka kolem Červeného vrchu u Rousínova, diplomová práce, Pedagogická fakulta UJEP 2008
    Diplomová práce
    Prezentace k obhajobě DP

Trávníček, Jan: Vývoj krajiny jižního svahu Drahanské vrchoviny, diplomová práce, Přírodovědecká fakulta MU 2008

Vykydal, Jan: Z historie Rousínova v letech 1914 – 1945 (s důrazem na období první republiky), diplomová práce, Pedagogická fakulta MU 2008
    Diplomová práce
    Přílohy diplomové práce – část 1
    Přílohy diplomové práce – část 2

Píšková, Iveta: Osvobozování Rousínova a blízkého okolí za druhé světové války, diplomová práce, Pedagogická fakulta MU 2007

Měchurová, Marcela: Der aufgeklärte Despot Joseph II. und seine Spuren nicht nur bei Slawikowitz in Mähren, Diplomová práce, Pedagogická fakulta MU 2007

Hálová, Petra: Život v mestečku Rousínov v druhej polovici 17. storočia a v prvej
polovici 18. storočia, bakalářská diplomová práce, Filozofická fakulta MU 2006