Historické mapy

Následující odkazy vedou na různé mapy Slavíkovic (nejen historické), které lze na internetu nalézt:

Císařský stabilní povinný otisk katastru z r. 1826 (CPO: 2773-1), celkem 4 listy

List 1
List 2
List 3
List 4
Výkaz plochy

Indikační skici Moravského zemského archivu z r. 1826, 1875, 1898

Indikační skici

Odkaz na všechny archivní mapy z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (CUZK)

Archivní mapy

Letecké snímkování z 50-tých let

Cenia

Historické mapy na www.mapy.cz

Historická mapa na Mapy.cz

Pro úplnost současný katastr nemovitostí na CUZK

Nahlížení do KN