Honba za pokladem 2016

Letošní oslava MDD ve Slavíkovicích se nesla v duchu velkého dobrodružství. Na hřišti TJ Spartak se v pátek 10. června sešlo téměř 60 dětí. Ale pouze 44 těch nejodvážnějších se vydalo na přibližně dvoukilometrovou cestu do neznáma, na které je čekalo plnění nelehkých úkolů. Za každý splněný úkol získali jednu indicii, z těch bylo nutno sestavit tajenku. A komu indicie chyběly, musel se poprat s dalšími úkoly náhradními. To vše na čas. Pak teprve dle určeného směru hledali svůj poklad. Někteří byli šikovní, jiným trvalo déle, než objevili svoji odměnu. Děti hned vyzkoušely své dárky, samozřejmě nechyběl táborák ani špekáčky. Neutuchající radost a rozzářená dětská očka byly největší odměnou nejen cvičitelkám, které tuto vydařenou akci připravily, ale i všem maminkám a tatínkům, ochotně pomáhajícím s organizací. Poděkování patří také sponzorům, kteří přispěli na zakoupení hodnotného pokladu.

Dobroslava Mezihoráková

Komentáře jsou zakázány.