Zpravodaj ASPV TJ Spartak Slavíkovice 1/2016

Asociace Sport pro všechny TJ Spartak Slavíkovice

Zpravodaj 1/2016

Cvičení dětí probíhá dle rozvrhu cvičebních hodin (skříňka u vchodu do sokolovny, v obchodě, na okně knihovny ve školce)

Kolektivní sporty žactva – 1.-9.tř.                                 pondělí 16.30 – 18.00 hod.

Cvičení nejmladšího žactva – předškolní od 4 r.           úterý 16.30 – 17.30 hod.

Cvičení rodičů a dětí                                                      středa 16.30 – 17.30 hod.

Gymnastika žactva – 1.-9.tř.                                          středa 17.30 – 19.00 hod.

Cvičení a pobyt v přírodě (MS) – 1.-9. tř. + dorost       čtvrtek 18.00 – 19.30 hod.

Florbal žactva – 1.-9.tř.                                                  pátek 16.00 – 18.00 hod.

Placení příspěvků na r. 2016:

a) V prvním oddíle platí všichni nepracující 200,- Kč
V dalším oddíle platí všichni nepracující 50,- Kč
(příklad: chlapec je členem odd. kolekt. sportů, florbalu, gymnastiky a CPP – zaplatí 200 + 50 +50 + 50
= 350,- Kč)
Pozn: členové odd. kopané + 100,- Kč za registraci v FAČS

b) V prvním oddíle platí pracující 400,- Kč
V dalším oddíle platí pracující 100,- Kč

c)  Přispívající všichni platí 100,- Kč

Připravované akce mimo pravidelné činnosti ASPV (termíny i začátky akcí mohou být upřesněny) :

Neděle dne 14.2.2016 Maškarní karneval                                         začátek v 14.00 hod. v tělocvičně

Neděle dne 13.3. 2016 Smrtná neděla                                               začátek v 13.00 hod. sraz před sokolovnou

Pátek dne 8.4.2016 Probouzení broučků-vycházka *                        začátek v 17.00 hod. sraz před sokolovnou

Sobota dne 30.4.2016 Pálení čarodějnic                                           začátek v 17.00 hod. na hřišti TJ Spartak

V průběhu dubna se uskuteční místní kolo závodu v gymnastice a šplhu.

Začátkem května se uskuteční místní kolo závodu mládeže v přírodě Medvědí stezkou (regionální kolo pak v sobotu dne 14.5.2016 v Olšanech).

Zveme všechny do tělocvičny, přijďte si zacvičit, zahrát, zatančit. Uvítáme také nové nápady na sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých. Rozšiřte řady cvičitelů a trenérů naší TJ. Zajistíme Vám odborné vyškolení.

* termín může být upřesněn dodatečně

jménem výboru TJ, sboru cvičitelů a trenérů

Dobroslava Mezihoráková

Ve Slavíkovicích dne 10.2.2016

Komentáře jsou zakázány.