Příprava na závod mládeže v přírodě Medvědí stezkou

bude v letošním roce probíhat každý čtvrtek od 18.00 do 19.30 hod., první trénink bude 4.2.2016

Závod je určen dětem a mládeži od 6 do 18 let, tzn. r. nar. 2009 – 1998.
Běží dvoučlenné hlídky v 5 věkových kategoriích, rozdělených na chlapce a dívky.
Sraz všech potencionálních závodníků i ostatních zájemců bude vždy v tělocvičně.
Je nutné mít přezůvky, pokud mají děti vlastní buzolu nebo uzlovačku, mohou si je donést.

Disciplíny, které se budou trénovat:
Přespolní běh
Práce s buzolou a mapou, azimut
Uzlování – asi 12 uzlů
Ohně – druhy ohňů a jejich použití, základní druhy besedních ohňů
Odhad vzdálenosti a výšky
První pomoc – obsah lékárničky, ústní popis poskytnutí první pomoci u základních druhů poranění
Přírodověda – poznávání rostlin, stromů, zvířat, ptáků
Vlastivěda – pohoří a hory, řeky, města, hrady, zámky ČR
Morseovka
Hod na cíl v součinnosti obou členů hlídky
Místní kolo závodu MS se uskuteční v pondělí 9.5.2016 odpoledne
Regionální kolo závodu MS se uskuteční v sobotu 14.5.2016 v Olšanech

Kontakt: Dobroslava Mezihoráková, mobil: 739 279 401, e-mail: dmezihorakova@centrum.cz

PS: Uvítám rodiče nebo dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoci s tak náročnou přípravou dětí.

Děkuji všem předem.

Komentáře jsou zakázány.