Čí só hode …

Pěkné sobotní odpoledne rozhřívají paprsky podzimního sluníčka a na slavíkovické návsi se koná slavnostní mše svatá k oslavě svatého Václava, patrona nejen České země, ale i rousínovecké farnosti, kam patří i naše obec. Kolem oltáře stojí dvanáct párů mladých děvčat a chlapců v překrásných kyjovských krojích, mši svatou celebruje páter Michal…

Tak letos začaly tradiční Václavské hody ve Slavíkovicích. Po skončení mše svaté předal starost Města Rousínov p. Ing. Jiří Lukášek stárkům právo k pořádání hodového veselí a také klíč s městským erbem, který dává právo hlavnímu stárkovi vládnout až do nedělního rána celému městu. Hned poté zazněl hanácký pochod. To nastupovaly nastrojené děti v krojích, které ve dvou kolonách zatančily Hanáckou besedu. Za převedený výkon sklidily veliké ovace všech diváků (a že jich bylo!) a potlesk je provázel i při odchodu k máji.

Následoval průvod stárků – velcí, malí i ti nejmenší v náručí rodičů, všichni v krásných krojích prošli vesnicí, před domy stárek zatančili a zazpívali. Maminky stárek měly pro hosty připraveno cukroví, koláčky i něco ostřejšího na zahřátí. Nechyběla nabídky hodových rozmarýnů a vína od sklepníků. Nakonec se u máje ozvalo již tradiční: Čí só hode? Naše. Čí só stárky? Naše. Čí só dluhy? Spartaku. A také píseň Čí só hode,  naše hode…

Hodovou zábavu v kulturním a tělovýchovném zařízení TJ Spartak Slavíkovice zahájila opět Hanácká beseda v podání šikovných slavíkovických dětí. Nástup stárků mile překvapil všechny hodové hosty svou složitou choreografií, kterou si stárci sami vytvořili a také bezchybně předvedli. Hlavní stárek všechny hodové hosty přivítal a popřál příjemnou zábavu. Střídala se hudba a tanec se zpěvem stárků kolem májky v sále. Mašličkové sólo se setkalo u tanečníků s nadšením. Až do brzkého rána nás stárci i stárky vyzývali k tanci i zpěvu těch nejpěknějších slováckých pěsniček, které se z pódia linuly v procítěném podání muzikantů a zpěváků dechové hudby Voděnka. Neradi jsme se nad ránem s hudbou loučili, nikomu se domů ještě nechtělo, až do rozednění jsme si prozpěvovali slovácké táhlé…

Byly to vydařené hody!!!

Dobroslava Mezihoráková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou zakázány.