Slavíkovická olympiáda

Slavíkovickou olympiádu v atletickém sedmiboji uspořádala Asociace Sport pro všechny tělovýchovné jednoty Spartak Slavíkovice v pondělí 31. srpna 2015 na rozloučenou s prázdninami i u příležitosti zahájení nového cvičebního roku 2015-2016. Sportovní zápolení ve sprintu, běhu přes překážky, vytrvalostním běhu, skoku z místa, trojskoku, hodu na cíl i do dálky se zúčastnilo 50 dětí, některé i se svými rodiči či prarodiči. Všichni od batolat až po seniory s velkým zápalem plnili jednotlivé disciplíny, také byli všichni podle výsledků odměněni medailí, diplomem i drobnou cenou. Jako bonus si mohli vyzkoušet hod oštěpem i vrh koulí pod odborným vedením sl. Stanislavy Křivánkové. Seznámili se i s rozvrhem cvičebních hodin pro nadcházející cvičební rok, s cvičiteli a trenéry jednotlivých složek i s plánem akcí, které cvičitelé a trenéři připravují pro své členy i širokou veřejnost mimo pravidelné cvičení. Na závěr si děti opekly špekáčky. Domů se nikomu z nich nechtělo.

A jak budou jednotlivé složky cvičit?
V pondělí žáci, starší ženy, kondiční cvičení nejen pro ženy a sportovní tanec.
V úterý cvičení a pobyt v přírodě, nejmladší žactvo a stolní tenis.
Ve středu rodiče a děti, gymnastika, badminton – muži a trénink kopané – muži.
Ve čtvrtek trénink kopané – přípravka a stolní tenis.
V pátek florbal žáci, florbal dorost a muži, badminton.
V neděli florbal dorost a muži, badminton i pro děti a sálová kopaná.

Rozvrh cvičebních hodin je vystaven v budovách základní školy i v mateřské škole, ve skříňce u vchodu do sokolovny naší TJ, v obchodě i knihovně ve Slavíkovicích, také na stránkách www.slavikovice.info, kde je i plán činnosti TJ pro toto období.

Tímto zveme všechny zájemce do naší tělocvičny.
Dobroslava Mezihoráková

 

 

Komentáře jsou zakázány.