Babské hody ve Slavíkovicích – 2014

Babské hody ve Slavíkovicích – sobota dne 19. května 2014

Babské hody – to by byla další obnovená tradice ve Slavíkovicích. Na oslavu svátku sv. Jana Nepomuckého, patrona naší vesnice, se konávaly ve Slavíkovicích Malé hodky, kdy hlavní slovo měly všechny slavíkovské ženy. Nastrojené do krojů prošly odpoledne průvodem vesnicí, zatančily, zazpívaly, pohostily přítomné koláčky, zákusky, vínem i něčím ostřejším a večer na hodové zábavě měly celou dobu dámskou volenku.
Baby

 

Chtěly bychom Vás oslovit a vyzvat k účasti na této akci všechny ženy a dívky nejen ze Slavíkovic. Byly bychom rády, kdybyste se přihlásily osobně nebo na níže uvedených kontaktech.
Proč píšeme tuto nabídku již nyní?
Je třeba co nejdříve objednat hudbu, zamluvit kroje a také co nejdříve se začít scházet, naučit se spoustu písniček, zdokonalit se v tanci. To je hodně úkolů, které čekají na splnění a myslíme si, že to nebude zrovna jednoduché.
Ale pokud budeme mít hodně elánu a nadšení pro věc, určitě se nám to povede.
Doufáme, že naše nabídka padne na úrodnou půdu a že v květnu bude plná vesnice radosti a krásy.

 

Zahajovací schůzka se uskuteční v úterý dne 3.12.2013 ve 20.00 hod. v pohostinství ve Slavíkovicích.
Srdečně zveme všechny potencionální stárky i ochotné zájemce o pomoc při organizaci – uvítáme i naše šikovné muže.

Kontakt:
Dobroslava Mezihoráková, mobil: 739 279 401, e-mail: dmezihorakova@centrum.cz
Marie Straková, mobil: 732 687 628, e-mail: strakova@agrostis.cz
Emílie Křivánková, mobil: 605 075 029, e-mail: krivankova.emilie@seznam.cz

Komentáře jsou zakázány.