Babské hody -zápis z 1. schůzky

Babské hody ve Slavíkovicích
sobota dne 24. května 2014

Druhá schůzka se uskuteční v úterý dne 14. ledna 2014 ve 20.00 hod. v pohostinství ve Slavíkovicích. Srdečně zveme všechny potencionální stárky i ochotné zájemce o pomoc při organizaci – uvítáme i naše šikovné muže.

Kontakt: Dobroslava Mezihoráková, mobil: 739 279 401, e-mail: dmezihorakova@centrum.cz
Marie Straková, mobil: 732 687 628, e-mail: strakova@agrostis.cz
Emílie Křivánková, mobil: 605 075 029, e-mail: krivankova.emilie@seznam.cz

Zápis z 1. schůzky dne 3.12.2013
l) termín stanoven na sobotu dne 24.5.2014 (důvodem jsou babské hody dne 17.5.2014 ve Velešovicích, nebylo by možné vypůjčení krojů od p. Kordiovské)

2) oslovena hudba Sivická kapela – telefonicky kapelník p. Petr Moll (606 356 165), mají volno, poznamenal si předběžnou objednávku, v průvodu hraje 10-12 muzikantů, večer přibudou 3 zpěváci a zvukový mistr, cena asi 20 tis. Kč. Kdo má možnost, spojte se i s jinými kapelami, budeme si tak moci vybrat tu nejlepší nabídku.

3) Na l. schůzce bylo přítomno 9 žen a dalších 10 se přihlásilo a omluvilo svou nepřítomnost, další ženy vítáme mezi nás! – odpoledního průvodu se zúčastní i děvčátka do 15 let

4) Organizační záležitosti:
a) nazdobení kapličky živými růžičkami, obrazem Jana Nepomuckého – M. Straková, D. Doležalová
b) ke kapličce 2 nazdobené břízky (krepákové růžičky, třásně – P. Šeligová – velkoobchod?)
c) před sokolovnu nazdobená břízka (břízky Městské služby Rousínov? – M. Straková)
d) nazdobený sál jako na Václavské hody bez májky
e) rozmarýny – E. Trněná
f) p. starosta a farář – M. Straková
g) víno – Krumvíř – E. Trněná
h) vozíček na víno – D. Doležalová
g) pozvánky – oslovit L. Šeligu
f) společná večeře všech stárek po průvodu v pohostinství ve Slavíkovicích

5) Zkoušky se budou konat každé pondělí od 18.45 hod. do 20.15 hod. v tělocvičně ve Slavíkovicích.
První zkouška bude v pondělí dne 20. ledna 2014.
S nácvikem zpěvu přislíbila pomoc p. učitelka Zdeňka Trněná.
Nácvik tance a Hanácké besedy povedou p. Dobroslava Mezihoráková a Emílie Křivánková. Hanáckou besedu nemusí tančit všechny ženy, mohou ji tančit i děti.

6) Pro snadnější spojení se stárkami přineste na schůzku svůj kontakt, nejlepší je e-mailová adresa, může být i telefon nebo mobil, aby se nemusely roznášet lístečky.

7) Půjčení hanáckých krojů – D. Mezihoráková – Trnka Vyškov

8) Účast na Hanáckém dni ve Vyškově s tancováním Hanácké a Moravské besedy – D. Mezihoráková – zjistit termín – Trnka Vyškov

Ve Slavíkovicích dne 3. prosince 2013

Zapsala: Dobroslava Mezihoráková

Komentáře jsou zakázány.