Oslavy 100 let tělovýchovy a 90 let kopané ve Slavíkovicích

Konec školního roku probíhal ve Slavíkovicích ve znamení významných oslav, které vyvrcholily v sobotu 30. června výstavou a přednáškami o historii a současnosti tělovýchovných organizací a turnajem kopané na místním hřišti. A že bylo co slavit – před 100 lety se ve Slavíkovicích osamostatnil SOKOL a před 90 lety zde byl založen ODDÍL KOPANÉ. I přes opravdu velká vedra, která celou akci doprovázely, se akce zúčastnil vysoký počet příznivců SPARTAKU, kteří dychtivě a se zájmem naslouchali novým a zajímavým informacím. Ve Slavíkovicích se sešli opravdu vzácní hosté, bývalí členové sokola, členové TJ Spartaku Slavíkovice a ostatní přátelé sportu a kopané.

spartak 005Výstava byla zahájena v místním tělovýchovném zařízení starostou Města Rousínova Ing. Františkem Havířem, který všechny pozdravil a všem za obětavou a dlouhodobou práci poděkoval. Poté své prezentace přednesli sportovní vzdělávatelé – tajemnice TJ Spartak Slavíkovice paní Marie Silnicová, předseda oddílu kopané pan Ivo Doček  a člen výboru TJ Spartak Slavíkovice pan Tomáš Pecha.

Z historie tělovýchovy: Tělovýchovná jednota ve Slavíkovicích byla založena na ustavující schůzi 30. 10. 1910. Od roku 1910 pracoval Sokol pod Odborem závodní jednoty, ze kterého se vyčlenil a osamostatnil v roce 1912. V tomto roce byly vypracovány stanovy tělovýchovné jednoty pod názvem Sokol Slavíkovice. Sokol Slavíkovice byl velice činný ve všech oblastech veřejného života a aktivně působil na mládež, kterou vychovával k vlastenectví, hrdosti, čestnosti, pracovitosti, poctivosti a vzdělanosti. Členové Sokola Slavíkovice cvičili na Všesokolských sletech, hráli divadla, připravovali akademie, veřejná cvičení a zůčastňovali se všeho dění v obci.

spartak 007Účastníci akce měli možnost prohlédnout si staré fotografie, kroniky, diplomy, vítězné trofeje a dresy z historie tělovýchovy ve Slavíkovicích. Dojemné chvíle probíhaly při vzpomínkách na zasloužilé členy, kteří dnes již nejsou mezi námi, a bez kterých by dnes třeba nestály ani kabiny, ani tělocvična.  Za dlouhodobou a obětavou práci pro TJ Spartak Slavíkovice byla za velkého potlesku a zvuků fanfár na závěr slavnostního shromáždění oceněna plaketou paní Marie Tomanová. Po ukončení oficiální části probíhala volná zábava, kdo chtěl, studoval historii, kdo si chtěl zazpívat s našimi hudebníky, ten si zazpíval, ale nejdůležitější byla ta samotná příležitost potkat se se známými, popovídat si a zavzpomínat.

spartak 031Po celé odpoledne, souběžně s výstavou, se také odehrávalo fotbalové klání na hřišti mezi týmy TJ Spartak Slavíkovice, TJ Kroužek, TJ FRAMOZ Rousínov a TJ Velešovice, takže lidé korzovali, dobře jedli, dobře pili a Slavíkovice žily.

spartak 040Součástí oslav významného výročí bylo také uctění památky a položení věnců k pomníku našich padlých vojínů ve světové válce 1914-1918. Pietní akt u pomníku měl důstojný charakter především díky citlivému vystoupení starosty města Ing. Františka Havíře a také díky panu faráři Michalu Mackovi, který přečetl jména všech padlých ze Slavíkovic a vzpoměl okolnosti, místo a datum jejich úmrtí ve válce. Vzpomínková akce u pomníku byla ukončena motlitbou a státní hymnou.

Na závěr je nutné poděkovat všem, kteří se mravenčí nedoceněnou prací zasloužili dosáhnout všeho dobrého, čeho se dosáhlo a to nejen na poli tělovýchovy a kopané. Vybudoval se tělovýchovný stánek – naše sokolovna, zrekonstruovaly se kabiny. Údržba těchto areálů vyžaduje velké finanční náklady, kterých není nikdy dost, ale i práci všech. Za tuto práci si zaslouží všichni velký dík. Dík patří i Městu Rousínov, které nám je v tomto nápomocno. Také děkujeme všem sponzorům a občanům, kteří se podíleli na přípravě a úspěchu oslav. Děkujeme také slavíkovickým účastníkům Všesokolského sletu, kteří se oslav s námi nemohli zúčastnit, ale reprezentovali nás početnou výpravou v Praze.

Se sokolským pozdravem zdar a sportu a fotbalu zvlášť.

výbor TJ Spartak Slavíkovice.

Komentáře jsou zakázány.