Slavíkovice v péči zahradníků

zahradnická perspektiva2

Město Rousínov se stává tradičním místem, kde si si prohlubují své praktické dovednosti zaměstnanci zahradnických realizačních firem sdružených ve Svazu zakládání a údržby zeleně v rámci profesního vzdělávání projektu „Zahradnická perspektiva“, modulu „Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň“. Po loňské úspěšné realizaci „Přírodní školní zahrady“ se v centru pozornosti a v péči zahradníků ocitla místní část Rousínova- Slavíkovice. Ke zvelebení byly vybrány prostory veřejné zeleně před místním tělovýchovným zařízením a kolem kabin fotbalového hřiště, které umožňovaly vyzkoušení různých technologií ozelenění veřejného prostoru, jako např. založení trávníku výsevem nebo pokládkou travních koberců, protierozní ozelenění svahu pomocí kokosové rohože DuPont Plantex® CocoMat Pro, instalaci tzv. „ztraceného“ obrubníku podél vyměřených záhonů, frézování pařezů, jako i klasickou výsadbu živého plotu a záhonu růží.

Ve dnech 24.-26. října se do Slavíkovic sjelo 25 zahradníků, aby si pod vedením zkušených lektorů – Ing. Jaromíra Opravila z firmy Zahrada Olomouc, s.r.o., Karla Fučíka z firmy Park – sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o. a Ing. Marie Strakové, Ph.D. z firmy Agrostis Trávníky, s.r.o. osvojili praktické dovednosti z oblasti zakládání a péče o zeleň. Návrhy umístění záhonů, sortiment rostlin a stromů zpracovala, na základě znalostí místních podmínek a využití ploch, zahradní architekta Ing. Dana Doležalová ze Slavíkovic.

SZUZ1Po celou dobu třídenního vzdělávání panovaly obavy ze zhoršení počasí, proto byla výuka v terénu skutečně intenzívní a trvala do pozdních odpoledních hodin. Nakonec se podařilo nejen vysadit všechny trvalky a keře, ale okolí fotbalového hřiště je nyní krásnější o stromořadí javorů a 2 lípy u laviček pro fanoušky. Skutečně důstojné prostředí se podařilo vytvořit před vchodem do tělocvičny a také kolem májky, kde byl odstraněn starý nevyhovující travní drn a položen nový travní koberec. SZUZ3Průvod stárků při hodech bude nyní procházet také nově kolem záhonu růží a okrasných trvalek. Zásluhou rousínovských Městských služeb došlo k rozšíření vydlážděných ploch pod lavičky a velké poděkování patří Městským službám za příkladnou spolupráci a podporu zahradnického vzdělávání v průběhu celých tří dnů. Nakonec se vše zdárně zvládlo a došlo i na poznávání jednotlivých druhů trav ve sterilním stavu, ukázky odběru půdních vzorků a prezentaci zahradní techniky. Právě firmy prodávající zahradní mechanizaci – Profigrass, s.r.o. a LGD Technika, s.r.o. umožnily snadnější průběh konání celé této akce, protože nejenom že představily různé sekačky, vertikutátory, univerzální nakladače a jednoosé nosiče s rotačními nebo vibračními bránami ze svého sortimentu, ale přímo praktickým předvedením těchto strojů pomohli při samotné realizaci.

SZUZ2Na závěr je nutné poděkovat sponzorům, protože díky nim se tato akce pro Slavíkovice mohla úspěšně realizovat. Část rostlinného materiálu byla uhrazena díky Tělovýchovné jednotě SPARTAK Slavíkovice, travní koberce dodala sponzorsky firma Ing. Jiří Vrbas – Květ, stromy, keře, kůly a úvazky dovezla Zahrada Olomouc, s.r.o., travní osivo, hnojiva a pomocné půdní látky byly zajištěny firmou Agrostis Trávníky, s.r.o., mulčovací kůru si vzala na starost včetně dopravy firma Park – sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o., protierozní kokosovou rohož darovala sponzorsky firma DuPont. Úspěšná akce by neproběhla bez Svazu zakládání a údržby zeleně (www.szuz.cz) a operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Komentáře jsou zakázány.