Paní Vlasta Tomanová – velká gratulace a poděkování

Paní Vlasta Tomanová oslaví 5. března v letošním roce krásné 95. narozeniny. Je dlouholetou dobrovolnou cvičitelkou odboru ASPV TJ Spartak Slavíkovice. Je stále velmi platnou členkou tohoto odboru, která pomůže i poradí. A i když jí nyní nohy tolik neslouží, je obdivuhodné, jak stále zvládá předcvičovat zdravotní cvičení starších žen. Pohyb je pro ni celoživotním koníčkem a je to znát na její fyzické i psychické kondici.

Sportovala od dětství. Do Slavíkovic se s rodinou přistěhovala na začátku padesátých let minulého století. Ihned se zapojila do sportovních aktivit, stala se členkou družstva České házené ve Slavíkovicích, které hrálo 1. házenkářskou ligu, také do kulturního dění v obci, dlouhá léta hrála ochotnické divadlo v místě i v Rousínově.

Záhy začala pracovat ve výkonném výboru mateřské TJ. Jako cvičitelka vedla děvčata i chlapce, kteří několikrát získali mistrovské tituly v SMP Medvědí stezkou, také ženy, oddíl Rodiče a děti, nyní zdravotní cvičení starších žen. Aktivně se stále zúčastňuje všech akcí, pořádaných TJ pro širokou veřejnost. Své bohaté zkušenosti předávala a stále předává již sedmdesát let nejen cvičitelům v místní TJ, ale jako okresní náčelnice, členka krajského i celostátního výboru ZTV, ZRTV a nakonec i ASPV i dalším cvičitelům i pracovníkům ČSTV, nyní ČUS. Ve svých funkcích (i jako dlouholetá členka revizní komise celostátního výboru ČSTV) byla vždy přísnou a zásadovou cvičitelkou na svém místě. Ne vždy jsme její postupy chápali, ale čas ukázal, že řídit se jejími radami nikdy nebylo na škodu.

Pochopitelně se zúčastnila jako cvičitelka i cvičenka všech spartakiád a byla hnací silou mnohých soutěží, pořádaných nejen TJ, ale i vyššími sportovními složkami. Za svého aktivního působení vychovala řadu nástupců, kteří se pokoušejí jít v jejich stopách.

Za svůj přínos pro sport a tělovýchovu byla oceněna řadou vyznamenání včetně toho nejvyššího, Zlaté medaile Dr. Miroslava Tyrše.

U příležitosti tak krásného životního jubilea bychom chtěli vyslovit p. Vlastě Tomanové veliké poděkování za celoživotní práci i za přínos v rozvoji sportu ve Slavíkovicích a popřát do dalších let hlavně hodně zdraví a také elánu, kterým vždy překypovala a kterého má i dnes na rozdávání.

výkonný výbor TJ Spartak Slavíkovice, z.s.

Komentáře jsou zakázány.