ASPV TJ Spartak Slavíkovice – Zpravodaj

Asociace Sport pro všechny TJ Spartak Slavíkovice

Zpravodaj č. 7 – září 2020

Cvičební rok 2020-2021 bude zahájen v úterý dne 1.9.2020. Tělocvična, všechno nářadí i náčiní je desinfikováno. Před vchodem do tělocvičny a na WC bude připravena desinfekce pro umytí rukou.

V příloze posíláme rozvrh cvičení a tiskopis čestného prohlášení o bezinfekčnosti cvičence (na A4 jsou 3 prohlášení pro 3 hodiny cvičení či tréninku). Vyplněný a podepsaný formulář odevzdá každý cvičenec cvičiteli vždy před zahájením tréninku (pro ulehčení je možné vyplnit jedno čestné prohlášení až pro 4 cvičence, bydlící v jedné domácnosti). Pokud nemáte možnost formulář vytisknout, budou nevyplněné k dispozici u cvičitele. Znamená to však, že s nezletilým cvičencem musí přijít poprvé i jeho zákonný zástupce, který čestné prohlášení podepíše na místě, čisté tiskopisy dostane pro další vyplnění.

Připravované akce mimo pravidelné činnosti ASPV (termíny i začátky akcí mohou být upřesněny) :

  • Sobota 3.10.2020 Drakiáda začátek v 14.30 hod. – sraz u sokolovny TJ
  • Pátek 23.10.2020 Uspávání broučků a stezka odvahy začátek v 17.00 hod. – tělocvična TJ
  • Úterý 27.10.2020 Noční pochod začátek ve 20.00 hod. – sraz u sokolovny TJ
  • Čtvrtek 3.12.2020 Mikulášské cvičení začátek v 17.00 hod. – tělocvična TJ
  • Neděle 27.12.2020 Předsilvestrovský pochod začátek v 9.00 hod. – sraz u sokolovny TJ

Dobroslava Mezihoráková

Ve Slavíkovicích dne 31.8.2020

Komentáře jsou zakázány.