Babské hody 2017 – článek

Babské hody ve Slavíkovicích

se letos uskutečnily již počtvrté. Téměř čtyřměsíční přípravy vyvrcholily hodovým veselím v sobotu 27. května. Svatý Jan Nepomucký, patron Slavíkovic, slaví svůj svátek již 16., ale snad se na nás pro to malé zpoždění nebude zlobit.

Počasí nám přeje, sluníčko hřeje možná až příliš, ještě že fouká příjemný teplý větřík. Odpoledne začíná slavnostním nástupem 24 stárek v překrásných kyjovských krojích za znění pěkného pochodu před místní školkou. Veselé juchání nebere konce. Připojují se i sklepníci, kteří nesou historický obraz našeho patrona a celý průvod přechází ke kapličce, nazdobené růžovými vazbami i dvěma opentlenými břízkami. Ozývá se zvonění jako za starých časů. A pak už stárky zpívají: Slavíkovské ženy pěkné kroje mají … slavíkovské hodky rády obnovily…a dalších pět slok úvodní písničky, kterou zvou hodové hosty do průvodu i k večerní hodové zábavě. Následuje rozprava pátera Michala a krátká modlitba.

První stárka přivítala pana faráře i starostu Města Rousínova pana inženýra Jiřího Lukáška, kterého požádala o hodové právo. Obdržela nejen právo hodové veselí pořádat, ale i klíč s městským erbem, který dává první stárce právo vládnou až do pondělí celému městu. Páter Michal ještě požehnal vesnici i hodové víno. A první tanec patřil starostovi.

…celičkou vesnicí projdeme průvodem…znělo v úvodní písni, tak se také stalo – velcí, malí i ti nejmenší v náručí rodičů, všichni v krásných krojích. Do kroku, k tanci i zpěvu vyhrávala dechová hudba Voděnka z Kozlan. Na křižovatce vytvořily stárky tři kolony a zatančily Českou besedu. Na devíti zastávkách se zpívalo, tancovalo, hodovým hostům hostesky nabízely rozmarýny i malé občerstvení. Průvod končil tradičně u májky před sokolovnou TJ Spartak, kde se večer pořádala hodová zábava.

Bezchybně zvládnutou choreografii zahajovacího nástupu stárek do pěkně vyzdobeného sálu odměnili přítomní vřelým potleskem. Opět zazněla úvodní píseň, děvčata si spolu zatančila polku a vyhlásila dámskou volenku. První tanec samozřejmě patřil partnerům stárek. V průběhu večera předvedly stárky ještě jednou Českou besedu. Nechybělo ani půlnoční překvapení. Vlastně dvě. To první připravily samy stárky. V karičkovém rytmu a za zpívání trošku lehtivé písničky Ani já, ani ty robitz nebudzeme…zapletly máji a zatančily ve velmi rychlém tempu karičkové kolo. Pochvala v podobě dlouho trvajícího potlesku byla pro tanečnice tou největší odměnou. O to druhé překvapení, o kterém nevěděly ani stárky, se postarali sklepníci a policajti. Dokonale převlečeni za hudebníky skupiny KISS předvedli na pódiu úžasnou hudební shov. Ovace v průběhu i po skončení představení nebraly konce. Děkujeme všem za nápad i za jeho realizaci. A pak dál nás stárky vyzývaly k tanci i zpěvu těch nejpěknějších slováckých pěsniček. Neradi jsme se loučili s hudbou, nikomu se domů ještě nechtělo, a ti nejvěrnější si až do rozednění prozpěvovali slovácké milostné…

Tak příští rok zase na shledanou na babskéch hodkách!

 

slavíkovické stárky

Komentáře jsou zakázány.