Ve Slavíkovicích to žije…

Ve Slavíkovicích to žije…

Po Novém roce začíná plesová sezóna. A  hned ten  první ples, který pořádala strana KDU-ČSL,  zahájily předtančením naše šikovné děti, které zatančily Slováckou besedu. Vystoupení se líbilo, malí tanečníci byli odměněni potleskem přítomných i malým občerstvením pořadatelů. Někteří zůstali se svými rodiči, aby sledovali další program. Ohromeni byli především představením ostatních tanečních formací, které předvedly žertovné tance i ukázky tance společenského.

Následoval ples školní, který již tradičně uváděla krásná polonéza v podání mladých dívek a hochů z devátých tříd a za týden na to vydařený již 15. ročník fotbalového plesu, pořádaného fotbalovým oddílem naší tělovýchovné jednoty.

A v neděli 22.2. odpoledne  nastal ten nejdůležitější den  pro všechny malé princezny i prince,  víly i vodníky, piráty i kovboje, černokněžníky i čarodějnice, kuchaře i servírky, nejrůznější zvířátka a ještě daleko více masek nejmenovaných. Začal dětský maškarní karneval. Rekordní účast více jak sto dvacet dětí se představilo v průvodu za znění řízného pochodu svým maminkám, tatínkům i ostatním příbuzným, kteří je na ples doprovodili. princeznyOdměna žádnou masku v sále neminula. Následoval tanec, různé hry a soutěže, které si pro děti připravili průvodci celým pořadem p. Víťa Trpík a jeho žena Maruška. Hodně hodnotných cen bylo rozdáno dětem také z rukou cvičitelek naší TJ, které celou akci pečlivě připravily. Dětem se tato zábava určitě líbila, některé odcházely nedobrovolně se slzičkami v očích, že už se nehraje a že musí domů. Tak příští rok zase na shledanou! Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří se podíleli na zakoupení odměn a cen pro děti.

Po plesové sezoně přichází období půstu a čtrnáct dní před nedělí velikonoční je neděle smrtná, na kterou se těší především všechna děvčata. Brzy po obědě se sešlo 26 dívek, aby vyneslo Moranu – zimu ze vsi. smrtná fotoTy největší – královničky – nesly v čele průvodu Moranu. Za královničkami šla ostatní děvčata s májíčky (malými vrbovými kytičkami ozdobenými barevnými mašličkami). Zpívala písničky a říkadla o smrtné neděli a jak procházela vsí, přála hospodyním krásné jaro, veselé léto a bohatou úrodu. Odměnou za koledu jim byly sladkosti, nazdobená vajíčka i drobné peníze. Na památku dostala každá hospodyňka „panenku na špejli“ jako ozdobu do jarního osení. Průvod s Moranou končil na mostě u školy. Morana byla zapálena a se zpěvem hozena do prudkého Rakovce. Tím se zima vyhnala ze vsi.

smrtná foto2Následovalo občerstvení pro všechny účastníky. Teplý čaj přišel vhod, letošní smrtnou provázel nepříjemný silný severní vítr. Děvčata se posilnila párkem, chlebíčky i drobným cukrovím, které pro ně přichystaly organizátorky této zdařilé akce. Domů se děti rozcházely s pytlíkem odměn, které si vykoledovaly. Poděkování patří všem hospodyním, které děvčatům otevřely, ale především všem organizátorkám této obnovené tradice.

Slavíkovští občané se zapojují i do akcí, které jsou pořádány jinými organizacemi. Naposledy to bylo čištění potoka Rakovce v poslední březnovou sobotu, vyhlášenou Povodím Moravy. Celkem 18 slavíkovských dospělých i dětí  přiložilo ruku k dílu a přispělo svým úsilím k ozdravění vody i okolí Rakovce.

Dobroslava Mezihoráková

 

Komentáře jsou zakázány.