Setkání generací – pracovní schůzka

Zveme všechny příznivce slavíkovických tradic v úterý 9.12. v 19.00 do salónku restaurace ve Slavíkovicích na pracovní schůzku k akci pod názvem „Setkání generací“, kterou TJ Spartak Slavíkovice hodlá v termínu 24. ledna 2015 uspořádat v sále svého tělovýchovného zařízení. Součástí akce bude výstava rukodělných venkovských prací, tvůrčí dílna s praktickou výukou řemeslných dovedností a beseda s občany na téma zvyky, obyčeje a písně ve Slavíkovicích. Tato akce navazuje na úspěšnou besedu o historii Slavíkovic, která se konala v roce 2012.

Setkání bude koncipováno jako víkendová výstava výrobků místních obyvatel, takže návštěvníci akce budou moci poznat, jakými dovednostmi disponují jejich spoluobčané. Součástí programu budou názorné ukázky a výuka ručních prací a řemesel. Zkušenosti si vzájemně předají zástupci různých generací.

V průběhu celého konání akce bude probíhat zahájení Českého rekordu  ve štafetovém pletení šály pod dohledem komisaře Agentury Dobrý den z Pelhřimova.

Setkání generací vyvrcholí společným posezením u cimbálu.

 

Komentáře jsou zakázány.