Zpravodaj ASPV TJ Sparatak Slavíkovice č. 1

Asociace Sport pro všechny TJ Spartak Slavíkovice

Zpravodaj 1. – listopad 2014 – leden 2015

Cvičení dětí probíhá dle rozvrhu cvičebních hodin (skříňka u vchodu do sokolovny, v obchodě, na okně knihovny ve školce)

Cvičení žáků – 2.-9.tř.                    pondělí             16.30 – 18.00 hod.
Cvičení žákyň – 2.-9.tř.                  úterý                 16.00 – 17.30 hod.
Cvičení nejmladšího žactva a 1.tř.  úterý                 17.30 – 18.30 hod.
Cvičení rodičů a dětí                       středa                16.30 – 17.30 hod.
Gymnastika žakyň – 1.-9.tř.            středa                17.30 – 19.00 hod.
Florbal žactva – 1.-9.tř.                    pátek                16.30 – 18.00 hod.-vedoucí: Vojtěch Leznar

Připravované akce mimo pravidelné činnosti ASPV (termíny i začátky akcí mohou být upřesněny) :

Středa dne 3.12.2014                Mikulášské cvičení                  začátek v 17.00 hod. v tělocvičně
Středa dne 17.12.2014              Vánoční besídka                      začátek v 17.00 hod. v tělocvičně
Sobota dne 27.12.2014             Turnaj v badmintonu *             začátek v 19.00 hod. v tělocvičně
Pondělí dne 22.12.2014            Zkouška Slovácké besedy        začátek v 17.00 hod. v tělocvičně
Pondělí dne 29.12.2014            Zkouška Slovácké besedy        začátek v 17.00 hod. v tělocvičně
Úterý dne 30.12.2014               Předsivestrovský pochod *      sraz v 9.00 hod. u sokolovny
Sobota dne 17.1.2015               Předtančení Slovácké besedy   sraz v 19.30 hod. v tělocvičně
na plese KDU-ČSL

Zveme všechny do tělocvičny, přijďte si zacvičit, zahrát, zatančit. Uvítáme také nové nápady na sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých. Rozšiřte řady cvičitelů a trenérů naší TJ. Zajistíme Vám odborné vyškolení.

* termín může být upřesněn dodatečně

jménem výboru TJ, sboru cvičitelů a trenérů
Dobroslava Mezihoráková

Ve Slavíkovicích dne 9.11.2014

Všem cvičitelům a trenérům:

Schůzka cvičitelů, trenérů a vedoucích oddílů se bude konat ve středu dne 19. listopadu 2014
ve 20.00 hod. v pohostinství Spartaku Slavíkovice

program: členské a oddílové příspěvky a podpis čestného prohlášení
příprava mikulášského cvičení a vánoční besídky
nácvik skladeb na Sokolské Brno 2015
upřesnění termínů turnaje a pochodu
diskuse – různé

Komentáře jsou zakázány.