Babské hody 2014

První babské hody ve Slavíkovicích, které navázaly na tradici malých hodů neboli hodek, uspořádaly slavíkovické ženské 24.5.2014.

babské 2014

Hodky se ve Slavíkovicích slavívaly druhou květnovou neděli a centrem slavnosti bývala kaplička sv. Jana Nepomuckého.
Jan Nepomucký žil ve 14. století a byl generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník katolické církve, jeden z českých zemských patronů. Pro více informací: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD
Socha Jana Nepomuckého v kapličce pochází z roku 1728. Zvonek na vížce dal ulít r. 1723 novorousínovský měšťan Jiří Křivánek u brněnského zvonaře Zikmunda Kerbra. Zvon zvoníval na poplach proti pohromám. Roku 1917 dne 15. července byl z vížky sundán a mělo ho být použito jako ostatních zvonů k výrobě děl. Zvon však záhadným způsobem zmizel a objevil se až po válce po prohlášení samostatnosti, kdy byl opět na zvonici zavěšen. Celou dobu byl schován ve studni v domě Františka Tomana č. 57.
Za německé okupace byl zvon opět zabaven a zaslán do Prahy, kde na Maninách zásluhou dělníků z doků byl schován pod velký zvon a tak nebyl s ostatními malými zvony odeslán do Hamburku k roztavení. Po osvobození byl poslán zpět do Slavíkovic. Zvon údajně váží 62 kg a nese nápis:
TENTO
ZVONECK DAL LYTI GERZYK KRZYWANEK MIESSTIAN
NOWO ROUSINOWSKY KE CZTI A CHWALY S. ANTONINA
DO DIEDINY SLAWIKOWYCZ S.K. W
BRNIE 1723“.
Podle pamětníků  se již v sobotu kaplička vyzdobila a v neděli po mši přicházíval z Rousínovce obvykle polní cestou pan farář  do Slavíkovic a u kapličky sloužil pobožnost, řekl něco málo o svatém Janu a požehnal vesnici. Hodky nebývaly krojované, ale některé roky byla večer v hostinci zábava. K výzdobě kapličky se používal kromě květů i obraz Sv. Jana Nepomuckého, který se ve Slavíkovicích uchoval do současnosti. Byl vytisknut na přelomu 19. a 20. století v nakladatelství E.G. May Sohne ve Frankfurtu nad Mohanem. Naposledy byl k výzdobě kapličky použit pravděpodobně v roce 1947 a v té době byla jeho opatrovnicí paní Marie Tomanová z čísla 56.

babske kapličkaSlavíkovské ženy pěkné kroje mají…slavíkovské hodky chtějí obnoviti…
Tak začínala úvodní písnička slavíkovických žen, které v sobotu 24. května pořádaly první  babské hody ve Slavíkovicích.

Krásné sobotní odpoledne  rozehřívají paprsky jarního sluníčka, kaplička je ozdobena růžičkami, opentlené břízky září v slunečním svitu. A jen se zamkne volební místnost, už ze dveří místní školky vychází 28 žen nastrojených v překrásných kyjovských krojích. Slavnostním nástupem za znění pěkného pochodu přijdou až před kapličku. Sem přinesou sklepníci také historický obraz sv. Jana Nepomuckého.

Jako za starých časů promluvil nejdříve páter Michal, požehnal vesnici i hodové víno a společně jsme se pomodlili. Stárky zazpívaly úvodní písničku letošních hodků a první stárka požádala starostu Města Rousínova p. Ing. Františka Havíře o hodové právo. Obdržela nejen právo hodové veselí pořádat, ale i klíč s městským erbem, který dával první stárce právo vládnou až do půlnoci celému městu. A první tanec patřil starostovi.

…celičkou vesnicí projdeme průvodem…znělo v úvodní písni, tak se také stalo – velcí, malí i ti nejmenší v náručí rodičů, všichni v krásných krojích. Do kroku, k tanci i zpěvu vyhrávala Sivická kapela. Na křižovatce vytvořily velké stárky tři kolony, malé stárečky čtvrtou a společně zatančily Moravskou besedu. Na devíti zastávkách se zpívalo, tancovalo, hodovým hostům hostesky nabízely rozmarýny i malé občerstvení. Průvod končil tradičně u májky před sokolovnou TJ Spartak Slavíkovice, kde se večer pořádala hodová zábava. Nástup stárek do pěkně vyzdobeného sálu mile překvapil všechny hodové hosty svou choreografií. Ještě úvodní písnička, polka patřící stárkám a pak celý večer dámská volenka.  První tanec samozřejmě patříl partnerům stárek. V průběhu večera zatančily stárky ještě jednou Moravskou besedu. Až do brzkého rána nás stárky vyzývaly k tanci i zpěvu těch nejpěknějších slováckých pěsniček. Neradi jsme se nad ránem s hudbou loučili, nikomu se domů ještě nechtělo, až do rozednění jsme si prozpěvovali slovácké milostné…

Tak příští rok zase na shledanou na babskéch hodkách!

Fotografie z babských hodů najdete opět v Galerii.
Jednotlivé fotky v papírové podobě si můžete podle čísel v levém dolním rohu závazně objednávat přímo u Mirky Vymětalové nebo na emailu slavikovice@centrum.cz do 15.6.2014. Cena bude záviset na velikosti celkové objednávky.

 

Komentáře jsou zakázány.