Povodňová sbírka ve Slavíkovicích

Ve dnech 2.-8.6. 2013 proběhly na území České republiky ničivé povodně. Občané Slavíkovic nezůstali lhostejní a uspořádali finanční a materiálovou sbírku na pomoc postiženým lidem z obcí České Kopisty a Křešice na Litoměřicku. Bylo vybráno 21.060,-Kč a několik balíků potřebného materiálu, které byly rozděleny konkrétním zaplaveným domácnostem. Za projevenou solidaritu a aktivní rychlou pomoc patří Slavíkovákům velké poděkování a uznání.

Závěrem:

  • Vybrané peníze a materiál byly rozděleny mezi 8 domácností postižených povodněmi.
  •  Za poskytnutou pomoc postiženým – zaměstnancům firmy Gabriel s.r.o. byl vyjádřen dík občanům Slavíkovic děkovným dopisem – zde k nahlédnutí.

Komentáře jsou zakázány.