Smrtná neděla – básničky

Smrtná neděla
Kdes tak dlouho byla
U studýnky u rubínky
Ruce nohy myla
Čím ses umývala
Šátečkem, kvítečkem
zlatým prstýnečkem.

Svatý Jiří vstává
Zemi odmykává
Aby tráva rostla
Tráva zelená, fiala modrá
Všelijaké kvítí
Do věnečku vití.

Smrt nesem ze vsi
Nové léto do vsi
A ty svatá Markyto
Dej nám pozor na žito
Na to všecko obilí
Co nám Pánbůh nadělí.
Hody jdou, květy jdou
Vedou líto za sebou
Dej nám Pánbůh travičku
Až do kolenou.

Dej vám Pánbůh dobrej den
Pěkná paní i s pánem
S červenými vejci
S žlutými mazanci.
Jaký je to mazanec
Bez koření bez vajec.

Zadrkejte almarou
Ať ty groše vypadnou
Rozdrhni se míšku
Dej nám po penízku
Po malém, po malém
Po vajíčku červeném
Až půjdeme z domu ven
Dej vám Pánbůh dobrej den
Panímámě mazanec
Pantátovi skládanec.

Neseme Mařenu
Na vrchu červenú
Na spodku zelenú
Pěknú, pěknú
Pěkně ustrojenú.

Smrt nesem ze vsi
Kde jsi jaro kde jsi
Byla zima mezi námi
A teď už je za horami
Hu, hu, hu
Jaro už je tu.

Smrt jsme vám odnesly
Nové léto přinesly
Buďte hodně veselí
Že vám něco nesem my
Fiala, růže
Kvíst nám nemůže
Ať jí sám Pánbůh
Z nebe pomůže.

Nové léto
Kde ses vzalo?
U studýnky u rubínky
Tam sem bývávalo
Cos tam dělalo?
Kvítí trhalo
Jaké, jaké?
Všelijaké.

Má matičko krásná
Dejte lžičku másla
To je ještě maličko
Přidejte nám vajíčko
Milá matičko.

Smrt chodí po vsi
Má veliký fousy
Už nemůže choditi
Musíme ju nositi
Od města k městu
Neseme nevěstu
Jestli nám nic nedáte
Tak vám ji tu necháme.

Velkonočko, velikonočko
Kdes tak dlouho byla
U studýnky u rubínky
Ruce nohy myla
Šátečkem, lístečkem
Jsem je utírala.

Smrtná neděla
Kdes tak dlouho byla
U studýnky u rubínky
Ruce nohy myla
Čems je utírala
Šátečkem, kvítečkem
Červeným vajíčkem.

Smrtná neděla
Kdes klíče dala
Dala jsme je dala
Květnýmu pondělu.
Květný pondělku
Kdes klíče zadal
Zadal jsem je zadal
Květnýmu úterku.
Květný úterku
Kdes klíče zadal
Zadal jsem je zadal
Svatýmu Jiří.

Svatý Jiří vstávej
Země votírávej
Aby tráva růstla
Tráva zelená.

Svatá Markyto
Dé nám dobrý léto
Na pšeničku, na žitečko
Na vše obilíčko.

Mařena, Mařena
Na oleji smažená
Smažili ji chlapci
Pastýřovi cápci.

Mařena, Mařena krásná
Pásla babulky, pásla
Vyptala si lžičku másla
Pichla špičku na paličku
Za husama se třásla.

Smrt plave po vodě
Nový léto k nám jede
S červenými vejci
S žlutými mazanci
Jaký je to mazanec
Bez koření, bez vajec.

Svatý Petr hřímá
Nese flašu vína
Aby jsme se napili
Panaboha chválili
Až to víno vypijem
Tak tu flašu rozbijem.

Smrt plave po vodě
Nové léto k nám jede.

Smrt nesem ze vsi
Nové léto do vsi
Co nám léto přinese?
Obilíčko zelené
A vajíčko červené.

Nesem léto zelený
A vajíčko červený
Hody jsou, hody jsou
Nesou léto před sebou.

Léto, léto nesu
Až se celá třesu
Ráno jsem nic nesnídala
Protože jsem pospíchala
Abych něco dostala.

Smrtná neděla
Kdes klíče dala
Dala sem jich, dala
Svatýmu Jiří
Svatý Jiří stává
Zem otvírává
Aby tráva růstla
Tráva zelená
Fijala, růže
Kdo nám spomůže
Spomůže nám svatý Ján
Naposledy Pánbůh sám
Sám, sám, Pánbůh sám.

Petr jede z Říma
Veze flašu vína
Abysme se napili
Pánaboha chválili
Všecko nevypili
A veselí byli

Šla matička z lóčky
Nesla misku móčky
Zdálo se jí maličko
Přidejte nám vajíčko
Nebo žičku másla
Aby se nám králověnka
I s králíčkem spásla

Strom sme vám donesli
Nový léto přinesli
Jaký je to mazanec
Bez koření bez vajec
Fijala, růže
Kvésti nemůže

Svatý Petře z Říma
Dé nám flašu vína
Abysme se napili
Pánaboha chválili
Ještě víc, ještě víc
Až na zlatý střevíc

Jaký je to mazanec
Bez koření, bez vajec
Jec, jec, bez vajec

Vyhořena fára
Blízko pivovára
Nemohli ju postaviti
Museli ju podepříti
Pro samého krála

Rósinovské pan farář
To je hodné hospodář
Štyry koně vrané má
On se na nich vozívá
Vozí na nich obilí
Lí, lí, obilí

Velkonočko milá
Kdes tak dlóho byla
U studýnky u rubínky
Nohy, ruce myla
Čím sis jich utírala
Šátečkem, kvítečkem
Červeným vajíčkem

Tam panička sójí
V zlaté sukni chodí
Aj vy milá paničko
Přidejte nám vajíčko
Nebo žičku másla
Aby se nám tá huběnka spásla

Komentáře jsou zakázány.