Dětský maškarní karneval

ASPV TJ SPARTAK  SLAVÍKOVICE
pořádá
v neděli 17. února 2013 v Sokolovně
D Ě T S K Ý
M A Š K A R N Í
K A R N E V A L
Začátek ve 14 hod.
Hudba v diskotékovém rytmu s DJ Víťou Trpíkem
Dětské soutěže, tombola, občerstvení
Srdečně zvou pořadatelé z TJ Spartak Slavíkovice

Komentáře jsou zakázány.