Anketa ke znovuzřízení osadního výboru ve Slavíkovicích

Město Rousínov připravilo anketu pro občany městských částí, jejíž cílem je zjistit zájem občanů o zřízení osadních výborů v jednotlivých městských částech. Ve Slavíkovicích bude anketa probíhat na chodbě budovy školy ve stejný čas jako druhé kolo volby prezidenta republiky. Žádáme občany Slavíkovic o hojnou účast.

Proč potřebujeme ve Slavíkovicích osadní výbor?

Abychom měli námi zvolené, oficiální zástupce pro prosazování zájmů Slavíkovic.
Abychom jako městská část vystupovali jednotně a byli silnými partnery pro jednání s vedením města Rousínova i dalšími subjekty.
Aby byli občané lépe informováni o záměrech vedení města Rousínova v místní části Slavíkovice.
Abychom se mohli včas vyjadřovat k plánovaným změnám využití zemědělské půdy, krajiny a občanské vybavenosti.
Abychom si uvědomili, že si musíme pomáhat, navzájem se respektovat, a že „více hlav, víc ví“.
Abychom symbolicky navázali na tradici obce Slavíkovice a posílili pocit sounáležitosti jejích obyvatel.

Za skupinu občanů Slavíkovic
Ing. Marie Straková, Ph.D.

Komentáře jsou zakázány.