Babské hody – další info.

Babské hody ve Slavíkovicích – sobota dne 24. května 2014

Další zkouška v pondělí dne 24.3.2014 v 18.45 hod. v sále TJ Spartak Slavíkovice.
Organizační schůzka pro všechny stárky, sklepníky, policajty i organizační pomocníky se uskuteční
ve středu dne 26.3.2014 ve 20.00 hod. v pohostinství ve Slavíkovicích (za zástěnou).

Program:
Kontrola, zda mají všichni zajištěny kroje a oblečení pro sklepníky a policajty
Seznámení s plánovanými výdaji a příjmy – návrh: výběr zálohy ve výši 1 000,- Kč na osobu
Potvrzení objednávky hudby (plakátů hudby) – Mezihoráková
Objednání rozmarýnů – Trněná
Nákup krepového papíru a drátu – Šeligová-velkoobchod
Výroba růžiček, třásní, zdobení sálu, břízek, vozíku – Košťálová
Objednání vína – Bébarová
Objednání cukroví – Vymětalová, Leznarová
Koláče – Bébarová – dohodnout množství
Objednání 1. i 2. večeře v pohostinství Slavíkovice – dohodnout se na menu – určit tým, který se bude starat o večeře, také o občerstvení hudby
Zajištění vařečky
Pokladna – narazítkovat vstupenky razítkem Spartaku Slavíkovice (400 ks, zbytek se vrátí
p. Silnicové) – Křivánková, zajistit 2 pokladní do sálu (návrh p. Skřivánková L. + p. Kiralová E.)
Prodej vstupenek a rozmarýnů, popř. tomboly – určit dvojice a úseky, na kterých budou zvát
Tombola – každá stárka zajistí min. 2 ceny (rozdělit si místní podniky a podnikatele) – určit tým, který zajistí nákup lístků (asi 3000ks) a obálek (asi 600ks), také vstupenek(400ks) – (Šeligová-velkoobchod), narazítkování a naobálkování, prodej tomboly v sále (popř. při zvaní na hody po vesnici), vydání malé a tah velké tomboly
Průvod – dohodnou se na trase – návrh: školka-kaplička(nástup, právo, sólo starostovi)-Npor. Krále(na křižovatce Moravská beseda)-Mlékařská(u Šeligového kolo)-Šíby(u Leznarového kolo)-Kovářská(u Pechového kolo)- rozcestí Npor. Krále-Velešovická(kolo)-Npor. Krále(u Strakového kolo)-sokolovna(kolo)
Prodej rozmarýnů v průvodu – zajistit prodejce, rozmarýn min. za 10,- Kč
Nabízení vína v průvodu – stárky mam. 8 džbánků, sklepníci 2 džbánky
Občerstvení na zastávkách – zajistit hostesky, min. 2 na každé zastávce, mohou přecházet na výpomoc do jiné zastávky (cukroví, koláče, víno, jednohubky, ? chlebíčky, ?tvrdý alkohol)

Diskuse
Různé

Oslovte ve svém okolí osoby, které by byly ochotné nám pomoci při přípravě (hlavně muže) i v průběhu vlastních hodů a přiveďte je na schůzku.

Každý nápad, postřeh nebo připomínka je vítaná. Je nutné zvážit všechny názory a vybrat to nejlepší řešení – vyžaduje to jen aktivní přístup.

Ve Slavíkovicích dne 18.3.2014

Zapsala: Dobroslava Mezihoráková

Kontakt: 517 331 872, 739 279 401, 721 201 321, e-mail: dmezihorakova@centrum.cz

Komentáře jsou zakázány.