Tříkrálová sbírka 2014

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak  největší dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASlavíkovicemi procházely dvě skupinky Tří králů v neděli  5. 1. 2014 odpoledne. U každého domu zazpívaly My tři králové…napsaly na dveře tradiční K+M+B, vykoledovaly peníze do charitativní kasičky a hlavně potěšily a symbolicky ukončily vánoční svátky.
Děkujeme všem, za podporu dobré věci.

Více informací o Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz

Komentáře jsou zakázány.